Aktiv till skolan

Gå eller cykla med barnen till skolan och samla poäng

Barns färdsätt till skolan har förändrats drastiskt under de senaste decennierna och att en så stor andel barn idag skjutsas har inte enbart en negativ påverkan på klimatet utan även på barnens hälsa samt trafiksäkerheten runt skolorna.

Projektet På Egna Ben Till Skolan arbetar för att öka andelen mellanstadieelever som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt i stället för att bli skjutsade. Under fem höstveckor kan eleverna i Kalmar samla poäng och vinna fina priser genom att ta sig till och från skolan på just egna ben.

Genom appen BetterPoints och ”Aktiv till skolan” utmaningen ges nu vårdnadshavare möjligheten att samla egna poäng genom att  gå eller cykla tillsammans med barnen till skolan.

Utmaningen är öppen för vårdnadshavare till barn i alla grundskolor och förskolor i Kalmar kommun och poäng kan samlas veckodagar mellan 06:00-09:00 samt 14:00-18:30. Resan ska vara minst 0,5 km och ger 50 poäng per resa. Max två skolresor per dag.