Aktiv till skolan

Gå eller cykla med barnen till skolan eller förskolan och samla poäng

Barns färdsätt till skolan har förändrats drastiskt under de senaste decennierna där en mycket större andel barn skjutsas idag. Det har inte enbart en negativ påverkan på klimatet utan även på barnens hälsa samt trafiksäkerheten runt skolorna.

För att uppmuntra fler vårdnadshavare att gå eller cykla med barnen till skolan eller förskolan, i stället för att skjutsa, finns möjligheten att samla poäng i appen BetterPoints och utmaningen ”Aktiv till skolan”.  Tillsammans kan vi skapa nya goda resvanor. 

Utmaningen är öppen för vårdnadshavare till barn i alla grundskolor och förskolor i Kalmar kommun och poäng kan samlas veckodagar mellan 06:00-09:00 samt 14:00-18:30. Resan ska vara minst 0,5 km och ger 50 poäng per resa. Max två skolresor per dag.