Klarar vi oss utan bil?

21 August 2020

Henrik Hegender har 2,5 kilometer till arbetsplatsen. För honom är det självklart att ta cykeln, men statistiken visar att 80 procent av alla bilresor i tätort är mindre än 3-4 kilometer.

Självklart behövs bilen i vårt samhälle, både nu och i framtiden. Det viktiga är att den används vid rätt tillfällen och inte i onödan. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och i tätort körs ännu kortare sträckor då cirka 80 procent av alla bilresor är under 3-4 kilometer*.

Samtidigt är det just i våra städer som det är lättast att skippa bilresan och ta cykeln, bussen eller promenera. För ju fler som reser hållbart, desto mer utrymme finns det för de som verkligen behöver bilen.

Henrik Hegender arbetar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och har 2,5 kilometer till arbetsplatsen. För honom är det givet att inte ta bilen eller bussen till jobbet då han tycker att två kilometer inte är en lång sträcka. För honom går det snabbare att cykla än att ta bilen och han har valt att utesluta att köra till jobbet för att inte släppa ut fossilt bränsle i onödan.

– Av miljömässiga och ekonomiska skäl utesluts bil och buss då jag inte vill lägga onödiga pengar på bränsle, parkering och busskort, säger Henrik.

Han hoppas att fler personer kan bli triggade av att använda appen BetterPoints men utmaningen är att få nya vanor som består. 

– Appens belöningssystem kanske kan vara till hjälp men för att fler ska transportera sig på ett miljövänligare sätt krävs inte minst ett ändrat beteende och en strategisk planering, säger han.
 
* Källa: Naturskyddsföreningen