Om projektet

Om projektet

Hållbara Resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som startade 2019. När Linnéuniversitetets anställda och studenter skulle få en gemensam adress i centrala Kalmar för första gången innebar detta en nära fördubbling av arbetsplatserna i stadskärnan. Med denna markanta ökning av inpendling krävs att fler väljer hållbara transportslag. Projektets syfte är att uppmuntra fler att välja hållbara sätt att resa i Kalmar genom att arbeta med beteendeförändring, kommunikation samt olika prova-på-aktiviteter.

Appen BetterPoints lanserades som en del av projektet under hösten 2020 i Kalmar för att uppmuntra till, och belöna användarnas, hållbara resor. I juni 2021 startades Kalmars första ”Cykelbibliotek” inom projektet där allmänheten har möjlighet att testa en el-lådcykel i sin vardag under 18 dagar. Boka på Kalmar cykelbibliotek.    

I april 2022 avslutades aktiviteterna för det ursprungliga projektet och ett fortsättningsprojekt blev beviljat med fortsatt medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Syftet med fortsättningsprojektet är att utveckla arbetet med appen BetterPoints. Mörbylånga kommun och Kalmarhem gick i fortsättningsprojektet in som nya samarbetspartners, som tillsammans med Kalmar kommun och Linnéuniversitetet använder appen BetterPoints som verktyg i arbetet med beteendeförändringar för att främja hållbara resvanor. I fortsättningsprojektet finns möjlighet för kommuner i hela Kalmar län att delta i samarbetet och använda appen för att minska klimatpåverkan från persontransporter. Målsättningen är att öka andelen resor med cykel, gång och kollektivtrafik. 

Appen BetterPoints används på flera olika håll i världen och Kalmar kommun var först i Sverige att lansera den. 

 

Har du frågor? Kontakta oss:

[email protected]