Om projektet

Hållbara resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Genom kommunikation och prova-på-aktiviteter arbetar vi med beteende och attitydförändringar för att främja hållbara resvanor. Målsättningen är att öka andelen resor med cykel, gång och kollektivtrafik till och från Kalmar stadskärna.

Projektet startade 2019 med syftet att uppmuntra fler att välja hållbara sätt att resa till och från Kalmar, när Linnéuniversitetet får en gemensam adress i centrala Kalmar. Arbetsplatserna på Kvarnholmen kommer nästan att fördubblas nu när ett stort antal studenter och anställda kommer att rymmas på en relativt liten yta. Det kräver nya resvanor där hållbara transportslag blir viktigare.

Projektet pågår till och med 2022 och är medfinansierat av Europiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Målet under projekttiden är öka andelen hållbara resor till och från Kalmar stadskärna med tio procent och minska mängden CO2 med 800 ton. På lång sikt bidrar projektet till Kalmar kommuns målsättning om ett fossilfritt 2030.

Appen BetterPoints används på flera olika håll i världen och nu har den kommit till Sverige och Kalmar. Appen är ett verktyg som genom erbjudanden motiverar fler att välja cykel, gång, buss eller tåg som ett hållbart resval.

Har du frågor? Kontakta oss:

hallbararesval@lnu.se